Səfixanov Bayram

Bu qurum müxtəlif olimpiadaların (RFO, SASMO, KBRM, AMO, AMC) və imtahanların (YÖS, SAT) suallarını hazırlamaqla məşğuldur.

Səfixanov Bayram üzrə