Başlayacaq

İstənilən vaxt

Müddəti

3 saat

Qurulub

6 ay əvvəl

Tərkib (3)

Riyaziyyat

30

Fizika

30

Altqrup (2)

Kimya

30

İnformatika

30

Həftənin Oxuyanları