İnformatika

İnformatika

İnformatika kompyuterlərdən və şəbəkələrdən istifadə etməklə bağlı olan yeni informasiya sənayesi sahəsidir. “İnformatika” fənn və elmi istiqamət kimi kompyuterlərin köməyi ilə informasiyanın yığılması, emalı və ötürülməsinin metod, prinsip və qanunlarını öyrənir.

İnformatika üzrə

50 dəqiqə
(4.8)

Ətraflı

 • 4 sual - Riyaziyyat
 • 4 sual - azərbaycan dili
 • 4 sual - informatika
 • 4 sual - məntiq
3 saat
(4.6)

Ətraflı

 • 25 sual - İngilis dili
 • 25 sual - İnformatika
 • 50 sual - Məntiq
50 dəqiqə
(4.4)

Ətraflı

 • 4 sual - riyaziyyat
 • 4 sual - azərbaycan dili
 • 4 sual - informatika
 • 4 sual - məntiq
 • 4 sual - həyat bilgisi
3 saat
(4.5)

Ətraflı

 • 25 sual - İngilis dili
 • 25 sual - İnformatika
 • 50 sual - Məntiq
2 saat
(4.4)

Ətraflı

 • İxtisas (12)
  • 40 sual - Azərbaycan dili və Ədəbiyyat
  • 40 sual - Azərbaycan dili (Dövlət dili)
  • 40 sual - Biologiya
  • 40 sual - Coğrafiya
  • 40 sual - Fizika
  • 40 sual - İbtidai sinif
  • 40 sual - İngilis dili
  • 40 sual - İnformatika
  • 40 sual - Kimya
  • 40 sual - Riyaziyyat
  • 40 sual - Tarix
  • 40 sual - Texnologiya
 • 20 sual - Tədris metodikası və təlim strategiyaları
1 saat 30 dəqiqə
(5.0)

Ətraflı

 • 16 sual - informatika