Partnyorluq Müqaviləsi

1. TERMİNLƏR

Müqavilədə istifadə olunan terminlər:

Operator – oxuyan.az saytı vasitəsilə qeydiyyatdan keçən İstifadəçilərə müxtəlif sahələr üzrə imtahan testlərindən istifadə etmək/yararlanmaq və həmçinin imtahan testlərinin tərtibçiləri üçün müvafiq şərtlər əsasında imtahan testlərini yerləşdirmək imkanını yaradan hüquqi şəxs.

Partnyor – bu Müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq istənilən sahə üzrə imtahan testlərini tərtib edən və Operatorun xidmətlərindən istifadə edən fərdi sahibkar/fiziki şəxs və ya hüquqi şəxs.

Xidmət – bu Müqavilə şərtlərinə əsasən Operator tərəfindən Partnyorun tərtib etdiyi imtahan testlərinin ödənişli və ya ödənişsiz şərtlər əsasında oxuyan.az veb saytı vasitəsilə İstifadəçilərə təqdim olunan funksionallıq. Oxuyan.az veb saytında təqdim olan funksionallığın ödənişli və ya ödənişsiz olunması Operator tərəfindən müəyyən edilir.

İstifadəçi – Oxuyan.az veb saytı vasitəsilə qeydiyyatdan keçmiş və istifadəçi qaydalarına uyğun olaraq Partnyorun tərtib etdiyi imtahan testlərindən yararlanan fiziki və ya hüquqi şəxs.

İmtahan testləri – Oxuyan.az veb saytı vasitəsi ilə İstifadəçilərə təqdim olunan Partnyorun tərtib etdiyi etdiyi və ya özünə məxsus müxtəlif sahələr üzrə tərtib edilən suallar toplusu.

2. MÜQAVİLƏNİN PREDMETİ

Bu Müqavilənin şərtlərinə müvafiq olaraq, Partnyor bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydada və şərtlərlərlə, həmçinin istifadəçi qaydalarına uyğun olaraq imtahan testlərini oxuyan.az veb saytında yerləşdirir və ya istifadə üçün təqdim edir. Operator istifadəçilər tərəfindən sifariş edilmiş imtahan testlərinə görə ödənilmiş məbləğdən bu Müqavilənin 4.1-ci maddəsi ilə müəyyən olunmuş həcmdə və qaydada Partnyordan haqq (Komissiya) alır.

3. TƏRƏFLƏRİN HÜQUQ VƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

3.1. Operatorun hüquq və öhdəlikləri:

3.1.1. Operator oxuyan.az veb saytı vasitəsilə Partnyorun imtahan testlərindən İstifadəçilər tərəfindən yararlanmasını təmin edir;

3.1.2. Operator İmtahan testlərinindən əldə edilən ödənişləri öz bank hesabında toplayır və müəyyən edilmiş Komissiya haqqı çıxıldıqdan sonra Partnyorun bank hesabına ödəniş edir;

3.1.3. İstifadəçi Oxuyan.az vasitəsilə əldə edilmiş İmtahan testlərinin keyfiyyətindən, düzgün tərtib edilməməsindən, tamlığından və s.səbəblərdən narazı qaldıqda və bu barədə şikayət etdiyi halda, şikayət araşdırılacaq, və İstifadəçinin şikayətinin əsaslı olduğu həm Partnyor, həm də Operator tərəfindən təsdiqləndiyi təqdirdə Operator İstifadəçiyə İmtahan testlərinin dəyəri həcmində kompensasiya ödəyəcəkdir. Operator tərəfindən Partnyorun adından İstifadəçiyə ödənilmiş hər hansı kompensasiya məbləği Operator tərəfindən Partnyorun balansında olan məbləğdən silinəcəkdir.

3.1.4. Operator Partnyorun İmtahan testlərini yerləşdirilməsi ilə bağlı qiymət, ad, ətraflı məlumat, başlama tarixi kimi zəruri məlumatları Partnyordan tələb edə bilər;

3.1.5. Partnyor tərəfindən yerləşdirilmiş İmtahan testlərinin plaqiat olduğu aşkar edildiyi təqdirdə həmin İmtahan testləri Operator tərəfindən oxuyan.az saytından dərhal silinəcəkdir və Partnyora heç bir ödəniş edilməyəcəkdir. Plaqiat İmtahan testlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı məsuliyyəti tam şəkildə Partnyor daşıyır.

3.1.6. Oxuyan.az veb saytı ilə əlaqədar yaranmış bütün suallara operativ şəkildə cavab verilməsi məqsədilə əlaqə mərkəzi fəaliyyət göstərəcəkdir.

3.2. Partnyorun hüquq və vəzifələri:

3.2.1. Partnyor razılaşır ki, oxuyan.az veb saytı vasitəsilə əldə edilmiş İmtahan testləri üzrə İstifadəçilər tərəfindən ödənilən məbləğ Operatorun bank hesabına köçürülür;

3.2.2. Partnyor razılaşır ki, oxuyan.az vasitəsilə sifariş edilən İmtahan testlərinin qiyməti İstifadəçi tərəfindən ödənildikdən sonra, Partnyor ödəniş ilə bağlı bütün məsələləri yalnız Operator ilə həll etməlidir;

3.2.3. Partnyor oxuyan.az veb saytı vasitəsilə yerləşdirilmiş İmtahan testlərinin yüksək peşəkarlıqla, şəxsən tərtib edilməsinə və plaqiat olmadığına zəmanət verir;

3.2.4. Partnyor oxuyan.az veb saytına yerləşdirilən İmtahan teslərinin qiymətini müstəqil şəkildə müəyyən edir;

3.2.5. Partnyor oxuyan.az veb saytında yerləşdirilən İmtahan testlərinin düzgün tərtib edilməsini, onların satış qiymətlərini, həmçinin bank hesabı məlumatlarını Operatora təqdim edərkən bütün məlumatları təsdiq edir və onların düzgünlüyünə zəmanət verir;

3.2.6. Partnyor onun tərəfindən tərtib edilən İmtahan testlərinin keyfiyyəti ilə bağlı və ya digər məsələlərlə əlaqədar İstifadəçilərə və ya Operatora dəymiş hər hansı zərərə, onların iddia tələblərinə və şikayətlərinə görə tam və fərdi şəkildə məsuliyyət daşıyır. Partnyor, Operatoru Partnyorun İmtahan testləri ilə bağlı və ya hazırkı Müqavilənin Partnyor tərəfindən pozulmasından irəli gələn bütün iddialardan qaynaqlanan və ya onlarla nəticələnən, hüquqi xidmətlərə görə ödəniş də daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmadan bütün iddia tələblərindən, hüquqi hərəkətlərdən və ya tələblərdən qoruyur və kompensasiya edir;

3.2.7. Partnyorun rekvizitlərinin və əlaqə məlumatlarının, eləcə də, rəhbəri, təsisçiləri, baş mühasibi haqqında məlumatları və digər zəruri məlumatların dəyişməsi zamanı belə dəyişikliyin baş verməsindən 3 (üç) iş günündən gec olmayaraq Operatora məlumat vermək;

3.2.8. Partnyorun tərtib etdiyi İmtahan Testləri və sair materialları (şəkil, video, səs) etik və əxlaqi qaydalara uyğun olmalıdır. Özündə pornoqrafiya, azart oyunları və s. əlamətləri əks etdirən materiallardan ibarət İmtahan Testləri və s. paylaşımlar qadağandır. Qeyd olunan hallar aşkar edildiyi halda, heç bir xəbərdarlıq edilmədən həmin materiallar oxuyan.az saytından silinəcəkdir.

3.2.9. Partnyorun oxuyan.az saytında tam rəqabətli şəkildə iştirak haqqı var.

4. ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

4.1. Operator oxuyan.az vasitəsilə Partnyorun İmtahan testlərinin hər bir uğurlu satışı üçün bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş Xidmətlərə görə Partnyordan 20%+ƏDV həcmində Komissiya alır.

4.2. Partnyorun Bank hesabına dair məlumatları və Operatorun ona ödəniş edilməsi üçün tələb etdiyi digər məlumatları, ödəniş sənədlərini Operatora təqdim etmək şərtilə, Operator ayda biri dəfə İstifadəçilər tərəfindən Partnyorun İmtahan testləri üçün ödənilmiş məbləğdən bu Müqavilənin 4.1-ci bəndində müəyyən edilmiş Komissiya və ƏDV çıxıldıqdan sonra qalan məbləği Partnyorun bank hesabına köçürməlidir. Hər ayın 1-31–ci günləri üzrə olan ödənişlər növbəti ayın 1-5-si tarixləri arasında həyata keçirilməlidir.

4.3. Bu Müqavilə üzrə bütün ödənişlər Azərbaycan manatı ilə həyata keçirilir. Xarici valyutada göstərilən məbləğ ödəniş günündə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən olunacaq məzənnə əsasında manatla hesablanacaq və Partnyorun təqdim etdiyi hesabda göstərilən manat hesabına ödəniləcəkdir.

4.4. Müqavilədə nəzərdə tutulan maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi müddəti dövlət bayramı, bayram və ya istirahət günlərinə düşərsə, öhdəliyin icrası müddətinin başa çatdığı tarix müvafiq qeyri-iş günündən sonrakı ilk iş günü hesab ediləcək.

5. TƏRƏFLƏRİN MƏSULİYYƏTİ

5.1. Partnyorun istifadə etdiyi avadanlıqlarda/cihazlarda/qurğularda (serverlərdə, kompyuterlərdə və s.), yerli şəbəkələrdə, proqram təminatlarında nasazlıq səbəbindən yaranan nəticələrə görə, eləcə də, Operatorun nəzarətindən kənar halların baş verməsi ilə nəticələnən Proqramın işinin, İnternetin və rabitə kanallarının uğursuzluqları və ya digər pozuntuları üçün Operator məsuliyyət daşımır.

5.2. Mübahisə və fikir ayrılıqları Operatorun Müqavilə üzrə öz öhdəliklərini pozması səbəbindən yaranmamışdırsa, Operator İstifadəçilər və Partnyorlar arasında yaranmış mübahisə və fikir ayrılıqları üçün məsuliyyət daşımır və məsuliyyət daşıya bilməz. Operator oxuyan.az veb saytı vasitəsilə İstifadəçinin Partnyordan aldığı İmtahan testlərinə görə heç bir məsuliyyət daşımır. İstifadəçi ilə Partnyor arasında yaranan hər hansı fikir ayrılıqları Operator vasitəsilə onların özləri tərəfindən tənzimlənir.

6. FORS MAJOR

6.1. Tərəflər Müqavilə üzrə öhdəliklərinin tam və ya qismən yerinə yetirilməməsinə görə, əgər belə hallar qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri, xüsusilə, müharibələr, təbii fəlakətlər, yanğınlar, daşqınlar, zəlzələlər, tətillər, kütləvi iğtişaşlar və digər ictimai təlatümlər, o cümlədən, hakimiyyətin Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə təsir göstərə bilən fəaliyyəti nəticəsində baş vermişdirsə, məsuliyyətdən azad olunurlar.

6.2. Müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməsi mümkünsüz olmuş Tərəf qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri halının baş verdiyi andan etibarən 5 (beş) gündən gec olmayaraq bu barədə digər Tərəfə yazılı şəkildə məlumat verməyə borcludur.

6.3. Qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri halının baş verməsinin sübutu kimi səlahiyyətli dövlət orqanının arayışı çıxış edir.

6.4. Qarşısıalınmaz qüvvənin təsiri 30 (otuz) gündən artıq davam edərsə, hər bir Tərəf qarşısıalınmaz qüvvənin təsirinin başladığı anda mövcud olan maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməklə Müqaviləyə birtərəfli qaydada xitam vermək hüququna malikdir.

7. MÜQAVİLƏNİN MÜDDƏTİ VƏ LƏĞV OLUNMASI

7.1. Müqavilə qəbul olunduğu tarixdən qüvvəyə minir və 3 Mart 2021-ci ilədək qüvvədədir. Bu müddət bitdikdən sonra 10 (on) gün müddətində Tərəflərdən biri digər Tərəfə Müqaviləyə xitam verilməsi barədə bildiriş göndərmədiyi halda Müqavilə eyni şərtlərlə daha 3 (üç) ay müddətə uzadılmış sayılır və bu hal növbəti təqvim aylarına də şamil edilir.

7.2. Müqavilə Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında ləğv oluna bilər. Bu müqaviləyə birtərəfli qaydada vaxtından əvvəl xitam vermək istəyən tərəf bu barədə digər tərəfi yazılı surətdə 10(on) gün əvvəl xəbərdar etməlidir. Müqaviləyə xitam verilməsi Tərəfləri bu Müqavilə üzrə yerinə yetirilməmiş öhdəliklərin icrasından azad etmir.

8. KONFİDENSİALLIQ

8.1. Heç bir Tərəf digər Tərəfin razılığı olmadan Kommersiya sirrini təşkil edən Məlumatları (Konfidensial Məlumat) üçüncü şəxsə və ya şəxslərə ötürə, ictimaiyyətə yaya və ya digər formada açıqlaya bilməz. Tərəflər Konfidensial Məlumatı konfidensial saxlamalı və qorumalıdırlar və qorunması üçün bütün zəruri tədbirləri görməlidirlər.

8.2. Tərəflər Konfidensial Məlumatdan yalnız aralarında yazılı şəkildə razılaşdırdıqları qaydada bu Müqavilənin icrası ilə əlaqədar istifadə edə bilərlər, o cümlədən bu cür istifadə üçün zəruri olan həddə öz işçilərinə açıqlaya bilərlər.

8.3. Tərəflərin Konfidensial Məlumatı qorumaq vəzifəsi bu Müqaviləyə xitam verilməsindən etibarən 2 il müddətində qüvvədədir.

9. MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

9.1. Hər iki Tərəf bu Müqavilə ilə bağlı yaranan mübahisələri və fikir ayrılıqlarını danışıqlar yolu ilə həll еtmək üçün səy göstərəcəklərini öhdələrinə götürürlər.

9.2. Mübahisələrin danışıqlar yolu ilə həll edilməsinin mümkün olmadığı təqdirdə Tərəflərdən hər biri öz hüquqlarının müdafiəsi üçün məhkəməyə müraciət edə bilər.

10. DİGƏR ŞƏRTLƏR

10.1. Oxuyan.az veb saytına və onun komponentlərinə aid olan və ya onlarda olan bütün hüquqlar yalnız Operatorda saxlanılır və yalnız “OXUYAN” MMC-yə məxsusdur. Partnyor “OXUYAN” MMC-yə və oxuyan.az veb saytına, onun komponentlərinə aid olan hər hansı mənbə kodunun surətini çıxarda, dəyişdirə, törəməsini yarada, hər hansı bir mənbə kodunun əks mühəndislik, əksdən yığma və ya digər şəkildə kəşf etməyə cəhd edə və ya hər hansı program üzrə hüququ sata, başqasına verə və digər yolla özgəninkilləşdirilə,sub-lisenziyalaşdıra və ya digər şəkildə ötürə bilməz (və ya sadalanan əməlləri etməyi hər hansı üçüncü şəxsə icazə verə bilməz). Operator Xidmət ilə əlaqəli olan hallardan başqa Operatorun əmtəə nişanına dair heç bir lisenziya və ya istifadə hüququnu vermir.

10.2. Bu Müqavilədə iştirak еdən Tərəflər Müqavilə üzrə öz hüquqlarını və öhdəliklərini üçüncü tərəfə vеrmək hüququna malik deyil.

10.3. Bu Müqaviləyə hər hansı dəyişikliklər və əlavələr yalnız yazılı şəkildə еdildikdə və Müqavilə tərəfləri ilə imzalandıqda / müvafiq şəkildə elektron qaydada təsdiq edildiyi halda еtibarlı sayılır. Bu Müqaviləyə əsasən göndərilən bütün bildirişlər yazılı formada tərtib olunmalıdır. Bildirişlər poçt vasitəsilə Tərəflərinin ünvanına və ya elektron poçt vasitəsilə göndərilə bilər. Bu Müqavilə imzalandlqda / müvafiq şəkildə elektron qaydada təsdiq edildiyi halda imzalanmış/ etibarlı hesab edilir.

10.4. Bu Müqavilə Tərəflər arasında onun predmetinə dair razılığın tam hamısını əks etdirir, və bu Müqavilə müvafiq şəkildə elektron qaydada təsdiq edildiyi andan Müqaviləyə aid olan bütün əvvəlki razılaşmalar və yazışmalar öz qüvvəsini itirmiş hеsab olunur.

10.5. Bu Müqavilə üzrə hər hansı Tərəfin burada və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hər hansı hüququndan və ya hüquq müdafiə vasitələrindən istifadə etməməsi və ya istifadə etməsində hər hansı gecikmə və ya ardıcıl olaraq istifadə etməməsi, həmin və ya digər hüquqlarından imtina kimi qəbul edilə bilməz. Hər hansı Tərəfin bu Müqavilədə nəzərdə tutulan hüquqları və hüquq müdafiə vasitələri Müqavilənin digər müddəalarında və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hüquqlarına və hüquq müdafiə vasitələrinə əlavədir və onları hər hansı formada məhdudlaşdırmır və ya istisna etmir.