Azərbaycan tarixi

Azərbaycan tarixi

Azərbaycan tarixi ölkəmizin ən qədim çağlarından bu günümüzədək mövcud olan sosial-iqtisadi, siyasi, etnik, mədəni tarixini əks etdirir. Azərbaycan tarixi fənninin predmeti Azərbaycan tarixinə dair bilikləri ümumiləşdirərək tarixi məkan, tarixi zaman, dövlət, şəxsiyyət, iqtisadiyyat və mədəniyyət məzmun xətləri üzrə qruplaşdırıb gənc nəslə çatdırmaqdan ibarətdir.

Azərbaycan tarixi üzrə

3 saat
(4.4)

Ətraflı

 • Fənni seçin: (7)
  • 25 sual - Azərbaycan dili və Ədəbiyyat
  • 25 sual - Biologiya
  • 25 sual - Coğrafiya
  • 25 sual - Fizika
  • 25 sual - Kimya
  • 25 sual - Riyaziyyat
  • 25 sual - Tarix
4 saat 30 dəqiqə
(4.3)

Ətraflı

 • 15 sual - Azərbaycan dili
 • 15 sual - Riyaziyyat
 • 15 sual - İngilis dili
 • 10 sual - Tarix
 • 10 sual - Coğrafiya
 • 10 sual - Fizika
 • 10 sual - Biologiya
 • 5 sual - Kimya
 • 5 sual - İnformatika
 • 5 sual - Ədəbiyyat