Abituriyent

Abituriyent

Abituriyent ali təhsil və ya оrta peşə-iхtisas təhsili müəssisəsinə qəbul оlunmaq üçün müvafiq sənədləri təqdim etmiş şəхsdir.

Abituriyent üzrə

15 dəqiqə
(5.0)

Ətraflı

  • 5 sual - Söz ehtiyatını yoxlamaq üçün testlər