Abituriyent

Abituriyent

Abituriyent ali təhsil və ya оrta peşə-iхtisas təhsili müəssisəsinə qəbul оlunmaq üçün müvafiq sənədləri təqdim etmiş şəхsdir.

Abituriyent üzrə

3 saat
(4.3)

Ətraflı

 • 30 sual - Azərbaycan dili
 • 30 sual - İngilis dili
 • 25 sual - Riyaziyyat
3 saat
(4.3)

Ətraflı

 • 30 sual - Azərbaycan dili
 • 25 sual - Riyaziyyat
 • 30 sual - İngilis dili
3 saat
(4.3)

Ətraflı

 • 30 sual - Azərbaycan dili
 • 30 sual - İngilis dili
 • 25 sual - Riyaziyyat
3 saat
(4.7)

Ətraflı

 • 30 sual - Azərbaycan dili
 • 30 sual - Tarix
 • 30 sual - Ədəbiyyat
3 saat
(4.8)

Ətraflı

 • 30 sual - Riyaziyyat
 • 30 sual - Fizika
 • 30 sual - Kimya
3 saat
(4.5)

Ətraflı

 • 30 sual - Riyaziyyat
 • 30 sual - Coğrafiya
 • 30 sual - Tarix