Abituriyent

Abituriyent

Abituriyent ali təhsil və ya оrta peşə-iхtisas təhsili müəssisəsinə qəbul оlunmaq üçün müvafiq sənədləri təqdim etmiş şəхsdir.

Abituriyent üzrə

3 saat
(4.3)

Ətraflı

  • 30 sual - Azərbaycan dili
  • 25 sual - Riyaziyyat
  • 30 sual - İngilis dili
3 saat
(4.2)

Ətraflı

  • 30 sual - Azərbaycan dili
  • 30 sual - İngilis dili
  • 25 sual - Riyaziyyat
30 dəqiqə
(4.4)

Ətraflı

  • 20 sual - Azərbaycan dili