Abituriyent

Abituriyent

Abituriyent ali təhsil və ya оrta peşə-iхtisas təhsili müəssisəsinə qəbul оlunmaq üçün müvafiq sənədləri təqdim etmiş şəхsdir.

Abituriyent üzrə

2 saat 30 dəqiqə
(3.4)

Ətraflı

  • 30 sual - Azərbaycan dili
  • 30 sual - İngilis dili
  • 25 sual - Riyaziyyat