Orta məktəb

Orta məktəb

Orta məktəb təhsili bir neçə pillədən - ümumi orta və tam orta təhsildən ibarətdir. Ümumi orta məktəb təhsili müvafiq təhsil proqramları (kurikulumları) əsasında həyata keçirilir.

1 saat
(4.9)

Ətraflı

  • 131 sual - İdman təbabəti