Orta məktəb

Orta məktəb

Orta məktəb təhsili bir neçə pillədən - ümumi orta və tam orta təhsildən ibarətdir. Ümumi orta məktəb təhsili müvafiq təhsil proqramları (kurikulumları) əsasında həyata keçirilir.

4 saat 30 dəqiqə
(4.3)

Ətraflı

  • 15 sual - Azərbaycan dili
  • 15 sual - Riyaziyyat
  • 15 sual - İngilis dili
  • 10 sual - Tarix
  • 10 sual - Coğrafiya
  • 10 sual - Fizika
  • 10 sual - Biologiya
  • 5 sual - Kimya
  • 5 sual - İnformatika
  • 5 sual - Ədəbiyyat