Ümumi tarixi

Ümumi tarixi üzrə

4 saat 30 dəqiqə
(4.3)

Ətraflı

  • 15 sual - Azərbaycan dili
  • 15 sual - Riyaziyyat
  • 15 sual - İngilis dili
  • 10 sual - Tarix
  • 10 sual - Coğrafiya
  • 10 sual - Fizika
  • 10 sual - Biologiya
  • 5 sual - Kimya
  • 5 sual - İnformatika
  • 5 sual - Ədəbiyyat