Azərbaycan dili

Azərbaycan dili

Azərbaycan dili fonetika, leksikologiya, frazeologiya, morfologiya, sintaksis və üslubiyyat bölmələrini öyrənən elmdir.

Azərbaycan dili üzrə

4 saat 30 dəqiqə
(4.2)

Ətraflı

 • 15 sual - Azərbaycan dili
 • 15 sual - Riyaziyyat
 • 15 sual - İngilis dili
 • 10 sual - Tarix
 • 10 sual - Coğrafiya
 • 10 sual - Fizika
 • 10 sual - Biologiya
 • 5 sual - Kimya
 • 5 sual - İnformatika
 • 5 sual - Ədəbiyyat
3 saat
(4.4)

Ətraflı

 • 20 sual - Azərbaycan dili
4 saat 30 dəqiqə
(4.4)

Ətraflı

 • 20 sual - Azərbaycan dili
 • 15 sual - Ədəbiyyat
 • 20 sual - Riyaziyyat
 • 15 sual - İngilis dili
 • 15 sual - Biologiya
 • 15 sual - Coğrafiya
 • 10 sual - Azərbaycan tarixi
 • 10 sual - Ümumi tarix
 • 10 sual - Həyat bilgisi
 • 10 sual - Fizika
1 saat 30 dəqiqə
(4.0)

Ətraflı

 • 10 sual - Azərbaycan dili
 • 10 sual - İngilis dili
 • 10 sual - Riyaziyyat