Azərbaycan dili

Azərbaycan dili

Azərbaycan dili fonetika, leksikologiya, frazeologiya, morfologiya, sintaksis və üslubiyyat bölmələrini öyrənən elmdir.

Azərbaycan dili üzrə

30 dəqiqə
(4.2)

Ətraflı

 • 15 sual - Azərbaycan dili
 • 15 sual - Riyaziyyat
3 saat
(4.0)

Ətraflı

 • Xarici dil (6)
  • 30 sual - İngilis dili
  • 0 sual - Alman dili
  • 0 sual - Fransız dili
  • 0 sual - Rus dili
  • 0 sual - Ərəb dili
  • 0 sual - Fars dili
 • 30 sual - Azərbaycan dili
 • 25 sual - Riyaziyyat
50 dəqiqə
(5.0)

Ətraflı

 • 4 sual - Riyaziyyat
 • 4 sual - azərbaycan dili
 • 4 sual - informatika
 • 4 sual - məntiq
3 saat
(4.7)

Ətraflı

 • Fənni seçin: (7)
  • 25 sual - Azərbaycan dili və Ədəbiyyat
  • 25 sual - Biologiya
  • 25 sual - Coğrafiya
  • 25 sual - Fizika
  • 25 sual - Kimya
  • 25 sual - Riyaziyyat
  • 25 sual - Tarix
4 saat 30 dəqiqə
(4.3)

Ətraflı

 • 15 sual - Azərbaycan dili
 • 15 sual - Riyaziyyat
 • 15 sual - İngilis dili
 • 10 sual - Tarix
 • 10 sual - Coğrafiya
 • 10 sual - Fizika
 • 10 sual - Biologiya
 • 5 sual - Kimya
 • 5 sual - İnformatika
 • 5 sual - Ədəbiyyat
50 dəqiqə
(4.0)

Ətraflı

 • 4 sual - riyaziyyat
 • 4 sual - azərbaycan dili
 • 4 sual - informatika
 • 4 sual - məntiq
 • 4 sual - həyat bilgisi
3 saat
(4.4)

Ətraflı

 • 20 sual - Azərbaycan dili