Texnologiya

Texnologiya

Texnologiya fənni şagirdləri yaradıcı yanaşmaya yönəldərək bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsinə kömək edir.

Texnologiya üzrə

1 saat 30 dəqiqə
(4.0)

Ətraflı

  • 40 sual - Texnologiya
  • 20 sual - Kurikulum