Kimya

Kimya

Kimya maddənin tərkibini, quruluşunu, xassələrini, çevrilməsini və bu çevrilmələr zamanı baş verən hadisələri öyrənən təbiət elmidir. Kimyanın mühüm vəzifələrinə zəruri maddələrin alınması, maddələrin çevrilməsini və bu çevrilmələri müşahidə edən hadisələri öyrənmək, ətraf mühtin mühafizəsi və s. kimi vəzifələr aiddir.

Kimya üzrə

4 saat 30 dəqiqə
(4.3)

Ətraflı

 • 15 sual - Azərbaycan dili
 • 15 sual - Riyaziyyat
 • 15 sual - İngilis dili
 • 10 sual - Tarix
 • 10 sual - Coğrafiya
 • 10 sual - Fizika
 • 10 sual - Biologiya
 • 5 sual - Kimya
 • 5 sual - İnformatika
 • 5 sual - Ədəbiyyat
2 saat
(4.5)

Ətraflı

 • 40 sual - Kimya
 • 20 sual - Metodika
2 saat
(4.4)

Ətraflı

 • 40 sual - Kimya
 • 20 sual - Metodika
2 saat
(4.6)

Ətraflı

 • 40 sual - Kimya
 • 20 sual - Metodika
2 saat
(3.8)

Ətraflı

 • 20 sual - Metodika
 • 40 sual - Kimya
2 saat
(3.8)

Ətraflı

 • 40 sual - Kimya
 • 20 sual - Metodika
2 saat
(3.9)

Ətraflı

 • 40 sual - Kimya
 • 20 sual - Metodika
30 dəqiqə
(4.3)

Ətraflı

 • 20 sual - kimya
1 saat
(4.6)

Ətraflı

 • 25 sual - Alkanlar. Tsikloparafinlər
1 saat
(4.7)

Ətraflı

 • 25 sual - Hidrogen. Oksigen. Su