Fizika

Fizika

Fizika təbiəti öyrənən elmlərin ən mühümüdür. O, bizi əhatə edən aləmin quruluşunu, xassələrini və orada baş verən hadisələrin ümumi qanunlarını öyrənir.

Fizika üzrə

4 saat 30 dəqiqə
(4.3)

Ətraflı

 • 15 sual - Azərbaycan dili
 • 15 sual - Riyaziyyat
 • 15 sual - İngilis dili
 • 10 sual - Tarix
 • 10 sual - Coğrafiya
 • 10 sual - Fizika
 • 10 sual - Biologiya
 • 5 sual - Kimya
 • 5 sual - İnformatika
 • 5 sual - Ədəbiyyat
2 saat
(4.4)

Ətraflı

 • 40 sual - Fizika
 • 20 sual - Metodika
2 saat
(4.1)

Ətraflı

 • 20 sual - Metodika
 • 40 sual - Fizika
2 saat
(4.3)

Ətraflı

 • 40 sual - Fizika
 • 20 sual - Metodika
2 saat
(4.4)

Ətraflı

 • 40 sual - Fizika
 • 20 sual - Metodika
2 saat
(4.1)

Ətraflı

 • 40 sual - Fizika
 • 20 sual - Metodika
2 saat
(4.3)

Ətraflı

 • 40 sual - Fizika
 • 20 sual - Metodika
3 saat
(4.3)

Ətraflı

 • 5 sual - Fizika