Ədəbiyyat

Ədəbiyyat

Ədəbiyyat insanın, cəmiyyətin hisslərini, düşüncələrini, arzu və istəklərini obrazlı şəkildə əks etdirən söz sənətidir. Hər bir gənc ədəbiyyat müəllimi zəngin müəllim şəxsiyyətinin, düşüncəsinin, məsuliyyətinin, səbrinin, mənəvi aləminin, əxlaq və davranışının nədən ibarət olduğunu bu kursun sayəsində öyrənib müəyyən bilik və bacarıqlara sahib olurlar.