Coğrafiya

Coğrafiya

Coğrafiya təbii və istehsal ərazi komplekslərini və onların komponentlərini tədqiq edən təbiət və ictimai elmlər sistemidir. Coğrafiya fənni təbiət və ictimai coğrafiya elmlərinin vahid sistem şəklindəki birliyidir.