Fizika

Fizika

Fizika təbiəti öyrənən elmlərin ən mühümüdür. O, bizi əhatə edən aləmin quruluşunu, xassələrini və orada baş verən hadisələrin ümumi qanunlarını öyrənir.

Fizika üzrə

2 saat
(4.3)

Ətraflı

 • 40 sual - Fizika
 • 20 sual - Metodika
2 saat
(4.0)

Ətraflı

 • 20 sual - Metodika
 • 40 sual - Fizika
2 saat
(4.4)

Ətraflı

 • 40 sual - Fizika
 • 20 sual - Metodika
2 saat
(4.2)

Ətraflı

 • 40 sual - Fizika
 • 20 sual - Metodika
2 saat
(4.1)

Ətraflı

 • 40 sual - Fizika
 • 20 sual - Metodika
2 saat
(4.3)

Ətraflı

 • 40 sual - Fizika
 • 20 sual - Metodika
1 saat
(3.4)

Ətraflı

 • 40 sual - Fizika | MİQ Sınaq İmtahanı | 2021