Musiqi

Musiqi

Musiqi dərsində müxtəlif musiqi, eləcə də qeyri-musiqi terminləri (səsli kino, xorist musiqi mövzuları, mahnı səslərinin növləri, orkestr partiyası, instrumental antrakt, ariya, reçitativ, xoreoqrafik test, plastik intonasiya və sair) öyrənilir.