Fransız dili

Fransız dili

Fransız dili fransızların, Belçikanın, Kanadanın fransızdilli əhalisinin danışıq dilidir. Fransanın və bir sıra ölkələrin rəsmi dilidir. Həmçinin Fransızca Birləşmiş Millətlər Təşkilatında istifadə olunan altı rəsmi dildən biridir.

Fransız dili üzrə