Həyat Bilgisi

Həyat Bilgisi

Həyat bilgisi şagirdin özünü bioloji, psixoloji, sosial və mənəvi tərəfləri ilə bütöv bir varlıq kimi dərk etməsi və reallaşdırması üçün lazım olan bilik, bacarıq və dəyərlər sistemi formalaşdırmağa və onu təkmilləşdirməyə kömək edən inteqrativ fəndir.

Həyat Bilgisi üzrə

50 dəqiqə
(4.4)

Ətraflı

  • 4 sual - riyaziyyat
  • 4 sual - azərbaycan dili
  • 4 sual - informatika
  • 4 sual - məntiq
  • 4 sual - həyat bilgisi