Blok blok imtahanı sınaq Sınaq İmtahanı DİM Riyaziyyat Kimya Fizika qəbul imtahanı Abituriyent canlı Həmişə aktiv 10-cu sinif 11-ci sinif 9-cu sinif 1-ci qrup

10-11-ci sinif | 1-ci qrup | Blok | Mövzu 2 | 2022

Riyaziyyat: Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həndəsənin əsas anlayışları. Fizika: Mexaniki hərəkətin təsviri. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət. Düzxətli bərabərtəcilli hərəkət. Orta sürət. Hərəkətin nisbiliyi. Dövretmə periodu. Dövretmə tezliyi. Bucaq sürəti. Xətti sürət. Mərkəzəqacma təcili. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə gedilən yol, yerdəyişmə və sürət dəyişməsinin modulu. Qayışlı ötürmə. Mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanan diskin hərəkəti Kimya: Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu

İmtahanı Əlavə Et - Pulsuz

Başlayacaq

İstənilən vaxt

Müddəti

3 saat

Qurulub

10 ay əvvəl

Tərkib (3)

Riyaziyyat

30

Fizika

30

Kimya

30

Həftənin Oxuyanları

Rəylər

5.0

2 nəfər
2
0
0
0
0

Abituriyent Sınaq

10 ay əvvəl

Daha çox sınaq görmək istəyirsinizsə, 5 ulduz 🌟 verərək bizi həvəsləndirə bilərsiniz 🙂 Telegram kanalımız: https://t.me/abt_sinaq