Digər

Digər

Digər kateqoriyası Oxuyan platformasında digər kateqoriyalara uyğun olmayan sınaq, imtahan, test, kuiz və oyunların təşkili üçün nəzərdə tutulmuş kateqoriyadır.