Alasharli Akademy

Kiçik qruplarla onlayn MİQ və Sertifikasiya dərslərimizdən İBTİDAİ SİNİF ÜZRƏ 1. Azərbaycan dili 2. Riyaziyyat FİLOLOGİYA ÜZRƏ 1. Azərbaycan dili 2. Ədəbiyyat BÜTÜN İXTİSASLAR ÜZRƏ 1. Kurikulum və metodika ALASHARLİ AKADEMY - Sizin təhsil bələdçiniz. Əlaqə: (070/050/055) 556 02 63 E-poçt: alasharliakademy@gmail.com

Alasharli Akademy üzrə

2 saat
(4.4)

Ətraflı

  • 25 sual - AZƏRBAYCAN DİLİ
  • 25 sual - RİYAZİYYAT
  • 10 sual - KURİKULUM