Kenquru Beynəlxalq Riyaziyyat Müsabiqəsi – Suallar və Tipləri

Kenquru Beynəlxalq Riyaziyyat Olimpiadasının sualları bir neçə növə təsnif edilə bilər:

  1. Hesab: Bu suallar toplama, çıxma, vurma və bölmə kimi əsas arifmetik bacarıqları yoxlayır.

Nümunə : Əgər bir mağaza bir məhsulu 20 dollara satırsa və 25% qazanc əldə edirsə, bu məhsulu almaq mağazaya neçəyə başa gəlib?

A. $12.50

B. $15.00

C. $16.00

D. $18.75

E. $19.00

  • Cəbr: Bu tip suallar tələbədən tənlikləri həll etməyi, çoxhədli çoxhədləri və ya ifadələri sadələşdirməyi tələb edir

Nümunə 1 a, b, c ədədləri 0-dan fərqli ədədlərdir. Bilinir ki, -2a4b3c23a3b5c-4 ədədləri eyni işarələrə malikdirlər. Bunlardan hansı mütləq doğrudur?

A) ab > 0        B) b < 0                      C) c > 0                      D) bc > 0        E) a < 0

Nümunə 2:   

(x-2)2+ (x+2)2=0 tənliyinin neçə həqiqi həlli var?

A) 0                 B) 1                 C) 2                D) 3                E) 4

DIM Blok imtahan sinaq - oxuyan online sinaq
DIM Blok imtahan sinaq – oxuyan online sinaq

3. Həndəsə: Bu suallar şagirdlərin xətlər, bucaqlar, formalar və fəza mülahizələri kimi həndəsi anlayışları başa düşmələrini yoxlayır.

Nümunə 1 Radiusları 1 olan dörd çevrə şəkildə göstərildiyi kimi kəsişir. Rənglənmiş hissənin perimetri nə qədərdir?

A) π                B) 3π/2            C) 3π/2 və 2π aralığında bir ədəd

D) 2π              E) π2

Nümunə 2: Düz xətt üzərində sırası ilə A, B, C, D nöqtələri verilib. A və C arasındakı məsafə 12, B və D arasındakı məsafə 18-dir. AB və CD parçalarının orta nöqtələri arasında məsafə nə qədərdir?

A) 15              B) 12              C) 18              D) 6                E) 9

  • Ədədlər nəzəriyyəsi: Bu suallar tələbələrin ədəd nümunələri, sadə ədədlər, bölünmə qaydaları və ədədlərlə bağlı digər anlayışlar haqqında biliklərini yoxlayır.

Nümunə 1 : Neçə üçrəqəmli müsbət tam ədəd 13-ə tam bölünür?

A) 68 B) 69 C) 70  D) 76 E) 77

Nümunə 2: 22021+22022 və 32021+32022 ədədlərinin ən böyük ortaq böləni hansıdır?

A) 22021                       B) 1                 C) 2                D) 6                E) 12

  • Məntiq: Bu suallar tələbələrin problemləri həll etmək üçün məntiqi əsaslandırma və deduksiyadan istifadə etmək bacarığını yoxlayır.

Nümunə : Bella Çarlidən böyük, Lilidən balacadır. Teddi Belladan böyük olarsa, bunlardan hansı ikisi eyni yaşda ola bilər?

A) Çarli və Teddi                  B) Teddi və Lili                     C) Lili və Çarli

D) Bella və Lili                      E) Teddi və Bella

  • Ssenari məsələləri: Bu suallar şagirdlərin riyazi anlayışları real həyat vəziyyətlərinə tətbiq etmək bacarıqlarını yoxlayır.

Nümunə : Günelin mətbəxində olan şkafda iki rəfin arasında hündürlük 36 sm-dir. O bilir ki, 8 stəkan üst-üstə yığılanda 42 sm, 2 stəkan üst-üstə yığılanda 18 sm hündürlüyündə olur. Günel ən çox neçə stəkan üst-üstə yığa bilər ki, bu stəkanlar rəfə yerləşsin?

A) 3                 B) 4                 C) 5                 D) 6                 E) 7

  • Məlumatların təhlili: Bu tip suallar tələbədən suallara cavab vermək üçün qrafikləri, cədvəlləri və ya diaqramları şərh etməyi tələb edə bilər.

Nümunə : Verilən diaqram, İlkinin keçən həftə ərzində telefonda proqramlara sərf etdiyi vaxtı göstərir. Proqramlar, ən çox işlədiləndən ən az işlədilənə doğru sıralanıb. Bu həftə o, vaxtının tam olaraq yarısını iki proqrama sərf edib, digər iki proqramın hər birinə isə eyni qədər vaxt sərf edib. Bu həftənin diaqramı hansı ola bilməz?

A)

B)

C)

D)

E)

Kenquru olimpiadası Oxuyan platformasında

2018-ci ildən bəri ölkəmizdə Kenquru Beynəlxalq Riyaziyyat Müsabiqəsi təşkil edilir.⏳

Cari ildə Kenquru Olimpiadası aprel ayının 16-sında keçiriləcəkdir.✅

Dünya üzrə 6 milyondan çox riyaziyyat həvəskarının iştirak etdiyini müsabiqədə sınaq məqsədi ilə rəsmi imtahan tarixindən 1 həftə əvvəl 9 apreldə 5 və 6 sinif şagirdləri üçün sınaq imtahanı
Oxuyan.az Platforması üzərindən onlayn formada təşkil olunacaqdır.📝

Müsabiqəyə hazırlaşarkən sual nümunələri ilə tanış olmaq və Kenquru Olimpidasında daha yüksək nəticə göstərmək istəyirsizsə sizi sınaq imtahanda iştirak etməyə dəvət edirik.

Sınaq imtahanına daxil olmaq üçün link aşağıda qeyd olunmuşdur:
Kenquru Müsabiqəsi Sınaq İmtahanı

DIM Blok imtahan sinaq - oxuyan online sinaq
DIM Blok imtahan sinaq – oxuyan online sinaq

 5,927 total views

Default image
Əmiraslan Baxşılı
Articles: 34